NOVOGODNIY BAL  "OMSKIY VELOTREK" 31 dek 22-00  
   
  ZAKAZ www.biletnam.ru/contact/contact1251.php  
  OPLATA www.biletnam.ru/instrukciaemailbilet.html  
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
  428 328 226 122 2                         S C E N A                         101 201 301 401  
  3                                                            
  427 327 225 121 4                                                           102 202 302 402  
  5                           TANCPOL                            
  426 326 224 120 6                                                           103 203 303 403  
  7                       PARTER stoliki na 4 mesta                        
  8                                                            
  9                                                            
  425 325 223 119 10                                                           104 204 304 404  
  11                                                            
  424 324 222 118 12                                                           105 205 305 405  
  13                        NET V PRODAJE                          
  423 323 221 117 14                        ZABRONIROVANO                       106 206 306 406  
  15                                                            
  422 322 220 16                                                           207 307 407  
  17                                                            
  18                                                            
   
   
  116 115 114 113 112 111 110 109 108 107  
   
  219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208  
   
  321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308  
   
  421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408